Tarımsal Yatırımlar İçin 15. Etap Başvuruları Başladı

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Tarım ve Orman Bakanlığının 29 Aralık 2023 Tarih ve 32414 Sayılı Remi Gazete’de Yayınlanan; Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programının başvurular 03 Ocak 2024 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi 19 Şubat 2024 olup, başvurular www.tarimorman.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Program kapsamında yatırımcılara %50 hibe verilecek. Hibeye esas proje tutarları iki ve üç katına çıkarıldı. Muğla İl Tarım Müdürü Muhammed Sevinç yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Bakanlığımızın her yıl tarımsal yatırımları desteklemek amacıyla Kırsak Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları 03 Ocak 2024 tarihi itibari ile başladı. 15. Etap olarak gerçekleştirilecek olan destek programında bu yıl hibeye esas proje tutarları iki ve üç katına çıkarıldı. Bu önemli ayrıntıyı yatırımcılarımızla paylaşmak isterim. Yeni tesisler için 2023 yılında 7 milyon olan tutar 14 milyona, tamamlama projelerinde 5 milyondan 12 milyon liraya, Kapasite Artırımı / Teknoloji Yenileme veya Modernizasyonunda 4 milyon liradan 10 milyon liraya , Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları 1 milyondan 3 milyon liraya yükseltildi. Yatırımcıların proje tutarınızın %50’si hibe olarak veriyoruz. Başvurular www.tarimorman.gov.tr adresinden online yapılacak olup, ayrıntılı bilgi almak için İl Müdürlüğümüze bekliyoruz. Son başvuru tarihinin 19 Şubat 2024 olduğunu da hatırlatmak isterim. Projeye başvuru yapılacak yatırım konuları hakkında ana başlıkları paylaşarak konuya ilişkin ayrıntılı bilgi almak için Müdürlüğümüze bekliyoruz. Ayrıca her İlçemizde konuya ilişken bilgilendirme toplantıları yapacağız. Bu toplantılara katılım sağlamak isteyen yatırımcılarımız İl/İlçe Müdürlüklerimizin sosyal medyalarında duyurularımızı ve davetlerimizi takip etsinler. Yine muhtarlarımız aracılığıyla da toplantı tarihlerimizi duyuracağız” dedi. 2023 yılında toplamda 24 milyon 333 bin 402 TL hibe desteği ödemesi yapıldı.Ayrıca İl Müdürü Sevinç, 2023 yılında verilen desteklere değinerek açıklamasında “İlimizde 2023 yılında KKYDP kapmasında giren konulardan; ekonomik yatırım projeleri kapsamında 6 projeye, bireysel sulama sistemleri projeleri kapsamında 24 projeye, uzman eller projeleri kapsamında 3 projeye, makine, alet ekipman destekleri kapsamında 399 projeye toplamda 24 milyon 333 bin 402 TL hibe desteği ödemesi yapıldı. 15. Etaptan ilimizin faydalanması için yatırımcılarımızı davet ediyoruz” diye konuştu. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;c) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlara; ç) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında;d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında; Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarıa) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,ç) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,d) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,e) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,f) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar.
 
Üst