Bir Yılda %443.63 Primlenen Şirket Kayıtlı Sermaye Tavan Arttırımı Kararı Aldı!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Son bir yıl içinde gösterdiği olağanüstü performansla, %443.63 oranında primlenerek yatırımcılar için önemli bir getiri sağlayan Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP), 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında şirketin mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı, 500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye çıkarılacak ve bu tavan süresi 2024-2028 yılları için 5 yıl daha uzatılacağını duyurdu. Esas Sözleşme'deki "Geçici Madde 1" çıkartılacak, ve "Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri" başlıklı 6. madde tadil edileceğini paylaştı.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurular yapılacak, gerekli izinler alındıktan sonra esas sözleşme değişiklikleri, ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacağını bildirdi. Yapılan KAP Açıklaması: ''Şirketimizin kayıtlı sermaye süresinin 2023 yılı sonu itibariyle dolması nedeniyle bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 1. Şirket’in 500.000.000 (beşyüz milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası’na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, 2.Esas Sözleşmedeki “Geçici Madde 1″in esas sözleşmeden çıkartılmasına, 3.Bu kapsamda; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri” başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi ve Esas Sözleşme’den Geçici Madde 1’in çıkartılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 4.Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli duyuruların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.'' Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı Nedir Bir şirketin belirli bir dönem içinde çıkarabileceği toplam nominal değeri temsil eden sermaye miktarına "kayıtlı sermaye tavanı" denir. Kayıtlı sermaye tavanı, şirketin genel kurulu tarafından belirlenir ve belirli bir süre için geçerlidir. Kayıtlı sermaye tavanı artışı, şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmesi anlamına gelir. Bu, genellikle şirketin gelecekteki büyüme, yatırım veya finansman ihtiyaçlarına hazırlık amacı taşır. Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı Neden Yapılır? Büyüme İhtiyacı: Şirketler, büyüme stratejilerini uygulamak ve yeni projelere yatırım yapmak için daha fazla sermayeye ihtiyaç duyabilir. Kayıtlı sermaye tavanı artışı, bu büyüme ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yapılır. Yatırım Çekmek: Şirket, büyük yatırımcıları veya ortakları çekmek için geniş bir sermaye tabanına sahip olmalıdır. Kayıtlı sermaye tavanındaki artış, şirketin daha fazla yatırımcı çekebilmesine olanak tanır. Esneklik Sağlamak: Kayıtlı sermaye tavanı artışı, şirkete finansal esneklik sağlar. Bu, beklenmeyen durumlar veya fırsatlar karşısında daha hızlı hareket edebilme yeteneği anlamına gelir. Hisseye Değer Katmak: Şirket, mevcut hissedarlarına değer katmak ve hisse senedi fiyatını artırmak amacıyla büyük projelere veya yatırımlara girebilir. Bu durum, hissedarların menfaatlerini korumak açısından önemlidir. Finansal Güç: Kayıtlı sermaye tavanı artışı, şirketin finansal gücünü artırarak kredi alabilme kapasitesini yükseltebilir. Bu da borçlanma maliyetini azaltabilir.
 
Üst