%1000 Bedelsiz Onay Beklerken SPK' dan CEZA Geldi!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Casa Emtia (CASA) %1000 bedelsiz sermaye artırım kararı alalı çok oldu. Şirket bu kararı 22 Eylül tarihinde KAP bülteninde borsa yatırımcılarına duyurmuştu. Ancak alınan bu karardan sonra gerçekleşmesi gereken klasik prosedürler yapılmadı. Şirket alınan sermaye artırım kararının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ( SPK) başvuru yapmalıydı. Ancak aradan 3 aydan fazla süre geçmesine rağmen henüz başvuru yapılmadı. Bu arada SPK' dan şirkete başka bir haber geldi. Şirket 2023 yılı 9 aylık finansal tablolarını açıklamak için SPK' dan ek süre istemişti ve Kurul şirkete 6-11-2023 tarihine kadar ek süre vermişti. Ancak şirket verilen bu ek süreyi de geçirince SPK cezayı bastı. Şirkete 155.567TL idari para cezası uygun görüldü. Bu arada şirket yaptığı son genel kurulda, borsa yatırımcısına 2022 yılı karından temettü ödemesi yapmama kararı aldığını da açıkladı. SPK AÇIKLAMASI: 1. İdari Para Cezalarıa) 31.12.2022 tarihli yıllık finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) zamanında ve/veya tam olarak bildirmeyen şirketler hakkında yapılan inceleme sonucunda Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret AŞ ve Cerean Enerji AŞ hakkında aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. Borsa açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. (Karar No:2023/08) KARARLAR : 1- Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait solo finansal tablolarında TFRS 'ye göre 96.997.588 TL brüt, 58.203.395 TL net ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre 121.356.367 TL brüt, 26.074.950 TL net dönem karı oluşmuştur. 2- Ekli kar dağıtım tablosunun kabulüne, 3- Artan işletme sermayesi ihtiyacı ve emtia fiyatları sebebi ile Şirketimizin Ortaklarına 2022 yılı dağıtılabilir net dönem karından kar payı dağıtılmaması hususunun Genel Kurul ‘a önerilmesine ve onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.. Bilanço ek süre açıklaması: 01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır. - Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne (03.11.2023 (dahil) tarihine kadar.) - Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne (06.11.2023 (dahil) tarihine kadar.) - Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.' ne (06.11.2023 (dahil) tarihine kadar.)
 
Üst