SPK Dev Rakamı Onayladı! %2500 Sermaye Tavanı Arttı! Bedelsiz mi Geliyor?

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Yeo Teknoloji Enerji (YEOTK) dev sermaye tavanı artırım kararını açıkladı. Şirket mevcut 100.000.000TL olan sermaye tavanını tam %2500 artırarak 2.500.000.000TL ye çıkartıyor. Milyondan milyarlara bir yükseliş! Sermaye tavanı artırım kararı genel kurulda alındı ve SPK başvurusu yapılmıştı. Bugün kuruldan onay haberi geldi! Şirket son açıkladığı bilançoda karlılığını da fark edilir oranda artırmıştı. Geçen yıl 9 aylıkta gele kar rakamı %236 oranında artmış ve 345.479.000TL kar açıklandı. Bu büyük sermaye tavanı artırımının ardından şirkette büyük oranda bir bedelsiz beklentisi oluşabilir. Şirket en son 2022 yılında %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştı. Borsa açıklaması: Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 2.600.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 13/12/ 2023 tarihinde yapılmış olan başvurumuz, SPK'nın 03.01. 2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-47584 Sayılı kararı uygun görülmüş olup kayıtlı sermaye tavanındaki artışa dair esas sözleşme değişikliği ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
 
Üst