REKOR RAKAM! %900 Sermaye Tavanı Artırımı!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Sanica Isı' dan (SNICA) rekor sermaye tavanı artırım kararı! Şirket mevcut 500.000.000TL olan sermaye tavanını %900 oranında artırarak 5.000.000.000TL ye çıkartacak. Kararın alınma sebebi bedelsiz sermaye artırım kararı! Şirket %566.66 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararını açıklamıştı. SNICA hissesi borsada son günlerde hareketli. Dev bedelsiz sermaye artırım kararının etkisiyle hareketlenen hisse son 6 günde %30 prim yaptı. 27.84TL fiyattan başlayan hareket, 6 günde 35.42TL fiyata kadar devam etti. Hissenin zirve fiyatı 47.92TL. Borsa açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.01.2024 tarihli toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi amacıyla; a) Şirketimizin 135.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 500.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, %566,66667 oranında iç kaynaklardan artırılarak 900.000.000-TL'ye çıkarılmasına, b) Artırılacak 765.000.000 TL'lik sermayenin 571.779.031,70,- TL'lik kısmının paylara ilişkin ihraç primlerinden, 193.220.968,30,- TL'lik kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, c) Şirket sermayesinin %566,66667 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilmek suretiyle artırılacak 765.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında 113.333.333,33,- TL nominal değerli A grubu, B grubu paylar karşılığında 651.666.666,67,- TL nominal değerli B gurubu paylar verilmesine, d) Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına e) Tebliğ'in 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmek suretiyle kayıtlı sermaye tavanının aşılması nedeniyle, Şirketimizin bağımsız denetimden geçen en son finansal tablolara göre 1.138.735.846,-TL olan özkaynak büyüklüğü dikkate alınarak Tebliğ'in 5. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan hükme uygun olarak yeni kayıtlı sermaye tavanın 5.000.000.000 (Beş Milyar) TL olması konusunda onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, f) Bedelsiz sermaye artırımı sonrası ulaşılacak sermaye ile kayıtlı sermaye tavanı talebini içeren Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil taslağına onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Üst