Enerji Şirketi Sermaye Tavanını %525 Artıracak mı?

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ZEDUR), 08.01. 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde önemli bir karara imza attı. Şirket kayıtlı sermaye tavanını %525 oranında artırma kararı aldı! 1. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, mevcut 200.000.000 TL'den 1.250.000.000 TL'ye yükseltilecek. 2. 2023 yılı sonunda sona eren kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi, 2024-2028 yılları için 5 sene süreyle güncellenecek. 3. Şirket Esas Sözleşmesi, değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurular yapacak, gerekli izinler alınacak. 4. İzinlerin alınmasını müteakip, değişiklikler ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak. Şirketin KAP açıklaması:"Şirket Yönetim Kurulu 08.01.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; 1- 200.000.000 ( İkiYüz Milyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 ( BirMilyar İkiYüzElliMilyon) TL olacak şekilde güncellenmesine, 2- 2023 Yılı sonunda sona eren kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024 – 2028 Yılları için 5 sene süre ile geçerli olmak üzere güncellenmesine, 3- Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili şekilde değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılarak gerekli izinlerin alınmasına, 4- İzinlere müteakip söz konusu değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir." **Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması Ne Anlama Gelir?** Şirketin kayıtlı sermaye tavanını artırması, gelecekteki büyüme ve yatırım ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde yanıt verebilmesi için sermaye artırımına olanak tanır. Bu, şirketin finansal esnekliğini artırabilir ve yeni projelere, birleşme ve satın almalarına, teknolojik gelişmelere ve genel iş operasyonlarına yatırım yapma yeteneğini güçlendirebilir. Aynı zamanda, şirketin rekabet avantajını sürdürmesine ve sermaye piyasasında daha güçlü bir konumda olmasına yardımcı olabilir.
 
Üst