DİKKAT! %91,11 TEMETTÜ Geliyor! Tarihi Açıklandı!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Ege Profil' den (EGPRO) temettü geliyor. Şirket %91,11 oranında temettü ödemesi kararı aldı. Bu rakam pay başına net nakit 0,82TL temettü ödemesi demektir. Şirket temettü ödemesi için tarihi açıkladı. Hak sahibi yatırımcılara ödeme 9 Ocak Salı günü yapılacak. Şu anda hesabınızda EGPRO hissesi olmayan yatırımcılar! Henüz fırsatı kaçırmadınız.EGPRO hissesini 8 Ocak Pazartesi günü borsadan satın alacak olan yatırımcılar da, bu temettü ödemesini almaya hak kazanacaktır. 9 Ocak günü hissenin borsa fiyatı üzerinden temettü ödemesi rakamı düşülecek ve hisse yeni fiyatıyla işleme başlayacak. Temettü almaya hak kazanan yatırımcılar ise T2 gününde yani 10 Ocak günü hisseyi hesabında bulunduran yatırımcılar olacak. Bu hakkı kazanabilmek için hisseyi en son 8 Ocak Pazartesi günü borsadan satın almış olmanız gerekmektedir. Borsa şirketlerinin temettü ödemelerinde net oran ve brüt oran ayrı ayrı açıklanır. Bunun sebebi, temettü ödemelerinden kesilen stopaj oranıdır.Borsa şirketleri hak sahibi yatırımcılara temettü ödemesi yapmadan önce gelir vergisi oranını brüt orandan düşerler. Borsa şirketlerinde kesilen bu oran genellikle %10 oranında uygulanır. Hak sahibi yatırımcı henüz hesabına geçmeden gelir vergisi düşülmüş olduğu için, temettü geliri elde eden yatırımcılar, bu gelirden gelir vergisi ödenekle yükümlü olmazlar. Borsa açıklaması: Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirketimizin 04.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden 01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'ndan ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 73.782.501,04-TL'nin; 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 0,9111 TL ( hisse başına brüt %91,11), hisse başına net 0,82 TL (hisse başına net %82) tutarında Kâr Payı Avansının 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.
 
Üst