DİKKAT! 6.000.000 LOT GERİ ALIM BAŞLIYOR!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Yatırımcılar dikkat! Suwen Teksti (SUWEN) dev geri alım programı başlatıyor! Hissede zaten bir pay geri alım programı Aralık ayı sonu itibariyle tamamlanmıştı. Bu gerçekleşen program boyunca şirket, ortalama 17.59TL fiyattan 5.374.710TL tutarında hisseyi borsadan geri aldığını açıklamıştı. Bugün borsa yatırımcısına yapılan açıklama ile yeni başlatılan geri alım programı ise 150.000.000TL bütçeli ve planlanan alınacak miktarı ise 6.000.000 lot. SUWEN borsada, yıl sonu ile biten geri alım programı sonrasında satış yemiş, hisse yakaladığı güzel yükseliş trendini bozmaya başlamıştı. Tam da bu kritik zamanda alınan yeni pay geri alım kararı hisseyi nasıl etkileyecek, zamanla göreceğiz. Borsa açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.01. 2024 tarihli kararıyla; Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş nezdinde SUWEN kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması çerçevesinde; 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02. 2023 tarih ve 9/176 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan duyurusu çerçevesinde mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek gerek görüldüğü takdirde paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine, 2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL nominal değerde 6.000.000 adet pay olarak belirlenmesine, 3. Geri alım için ayrılacak fonun Şirket kaynaklarından karşılanmak üzere azami 150.000.000 TL olarak belirlenmesine, 4. Geri Alım Programı'nın 30.06.2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlenmesine, 5. İşlemler için Şirket Genel Müdürü'nün yetkilendirilmesine, 6. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul A.Ş'de Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Biten geri alım programı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) 20.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının, 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde; azami 6.000.000 adet, Azami fon tutarı 120.000.000 TL olmak üzere payların geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 21.07.2023- 31.12.2023 dönemi içerisinde Şirketimiz sermayesinin %0,136 temsil eden 305.629 T Lnominal değerli pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır. Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 21,08 TL olup; ortalama bedel ise pay başına 17,59 TL'dir. Anılan pay geri alım programı kapsamında ortalama 5.374.710 TL ödenmiştir ve bu maliyet Şirketimizin kaynaklarından karşılanmıştır.
 
Üst