Danışman Yeşil, Toprak İşleme Dönemlerini Anlattı

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Ürgüp Ziraat Odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi Tarım Danışmanı Emre Yeşil, Toprak İşleme Dönemleri hakkında bilgi verdi. Tarım Danışmanı Yeşil, şu açıklamalarda bulundu; "Sonbahar toprak işleme: bir önceki yılın hasadından sonra birincil toprak işleme aletleri ile sonbahar aylarında yapılan derin toprak işlemeyi kapsar. Ekimden önce toprak işleme: Ekimden önce tohum yatağı hazırlamak için yapılan toprak işlemeyi kapsar. Bitkinin belli vejetasyon sürecinde yapılan toprak işleme: Bakım işleri ve yabancı ot mücadelesi için bitkinin belli bir gelişme döneminde yapılan çapalama olarak da ifade edilen toprak işlemeyi kapsar.Toprak tavı nedir? Bitkilerin optimum büyüme ve gelişmeleri için toprak boşluklarındaki su havanın dengede olması gerekmektedir. Bitkiler için en uygun toprak koşulu olarak ifade edilen “ Toprağın tava gelmesi " terimi, toprak boşluklarının yarısının su, yarısının da hava ile dolu olduğu durumdur. Toprak istenilenin dışında(tav) çok ıslak ve daha kuru olmamalıdır. Toprak tav durumunda toprak işleme içindaha az traktör çeki gücü gerekir, toprak aletlere yapışmaz, sürüm sırasında toprak çok kolay dağılır, büyük kesekler oluşmaz. Toprağın tavında olup olmadığına nasıl karar veririz?Toprak işlemeye başlamadan önce toprağın tavında olup olmadığına karar vermeliyiz. Normal yapılı( kumlukilli, tınlı) bir toprakta 5-25 cm kadar derinlikten alınacak bir avuç toprak avuç içinde sıkıldığında;*Normal sıkıştırıldığında top olur ve yere atıldığında normal şekilde dağılırsa toprak tavı iyidir.*Lastik top gibi olur da yere atınca dağılmazsa tav ağırdır, su istemez, beklemek gerekir.*Hiç top olmaz veya çok gevşek top olursa tav yetersizdir, su/sulama gerekir.Sürdürülebilir tarım veya sürdürülebilir toprak verimliliği açısından toprağın tekniğine uygun ve doğru alet kombinasyonları ile işlenmesi gerekir.**Tarla tarımında toprağın işlenmesinde kullanılacak tarım aletlerinin yoğunluğunu(sayısını) azaltacak şekilde en az sayıda oluşan alet kombinasyonlarının kullanılması**Toprak profilindeki nemi muhafaza edecek alet kombinasyonları ile optimum tohum yatağı hazırlanması**Mümkün olduğunca toprağı devirerek ve taban taşı oluşumuna neden olacak aletler yerine toprağı yırtarak işleyen birincil toprak işleme aletlerinin tercih edilmesi**Eğimli arazilerde yağışların yüzey akışını engeleyereksuyun toprağa daha kolay sızmasını sağlayacak ve erozyonu önleyecek, eğime dik sürüm yapılması**Rüzgar ve şiddetli yağışlarla erozyona uğrayabilecek tarım alanlarında yüzeyde fazla miktarda bitki artığı anız bulunduran azaltılmış toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemlerinin kullanılması**Toprağın tavında işlenmesiler" ifadelerini kullandı.
 
Üst