Bu Temettü Bugün Cepte!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler yatırımcılarını sevindirmeye devam ediyor. Bugün temettü ödemesini gerçekleştirecek olan bu şirkete haberimizde değindik. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden biri olan Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. yatırımcıların kar payı dağıtımı yapacak. Peki şirket yatırımcılarına kaç TL temettü ödeyecek? Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ege Profil'in ana faaliyet konusu, her nevi plastik boru ve yedek parçaları ile her türlü profiller ve plastik eşya imal ve satımıdır. Ege Profil 1981 yılında Namık Mazhar Zorlu ve Oğulları Plastik Profil Sanayii Kollektif Şirketi unvanıyla kurulmuştur. EGPRO yatırımcılarına bugün temettü dağıtıyor! Şirket 1 TL nominal değerli paya ödenecek avans kar payı brüt 0,911111 TL, net 0,8199999 TL temettü ödeyecek. 1 TL nominal değerli paya ödenecek avans kar payı brüt %91,11111 , net %81,99999 olarak görmekteyiz. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamanın detayları aşağıdaki gibidir; KAP'ta yer alan açıklama aşağıdaki gibidir; Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirketimizin 04.04. 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden 01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'ndan ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 73.782.501,04-TL'nin; 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 0,9111 TL ( hisse başına brüt %91,11), hisse başına net 0,82 TL (hisse başına net %82) tutarında Kâr Payı Avansının 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.EGPRO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,9111111 TL Teorik Fiyat: 146,089 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
 
Üst