%200 Sermaye Artırımını Tamamladı, Hisse Yükselişte!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) %200 oranında bedelli sermaye artırımını 3 Ocak tarihi ile tamamladı. Şirket bunun üzerine kullanılmayan rüçhan hakkının "Satılamayan paylar olması durumunda söz konusu paylar Akfen Holding A.Ş. ve/veya Akfen International Holding BV tarafından satın alınacaktır." açıklaması ile Akfen Holding A.Ş. ve/veya Akfen International Holding BV tarafından satın alındığını açıkladı. Açıklama şöyle oldu: Şirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 2.600.000.000 TL (%200oranında) artırılarak 3.900.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 2.600.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 14.12. 2023 – 28.12.2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 9.296.716,21 TL nominal değerli payların 2– 3 Ocak 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 3 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Artırılan 2.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (14.12.2023 – 28.12.2023) içerisinde 393.329.240 TL mahsuben ve 2.197.373.973,89 TL nakden, kalan payların 2.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 18.167.706,71 TL olmak üzere toplamda 393.329.240 TL mahsuben ve 2.215.541.680,60 TL nakit girişi olmak üzere 2.608.870.920,60 TL fon sağlanmıştır. Yönetim Kurulu'nun 04.01.2024 tarihli kararında,nakit olarak artırılan 2.600.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 3.900.000.000 TL'ye yükselmiş olup, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Ek'teki yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan sermaye maddesinin onaylı yeni şeklinin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oybirliği ile karar verilmiştir. Hisse 28 Aralık tarihinden bu yana yükselişe geçmiş görünüyor.
 
Üst